ons mission statement:

Kandidaat-vluchtelingen een kwaliteitsvolle huisvesting en begeleiding bieden tijdens de periode van opvang zodat de impact voor de samenleving beheersbaar blijft.

Uitgangspunten

  1. maatschappelijk verantwoord ondernemen: als investeerders bouwen aan een betere wereld
  2. het financieel rendement telt natuurlijk, maar is ondergeschikt aan de positieve maatschappelijke impact die we met onze opvang en begeleiding nastreven
  3. impactgericht investeren vraagt niet alleen idealisme, maar ook veel nuchterheid en pragmatisme

Voogden gezocht

voogden gezocht

Van zodra een niet-begeleide minderjarige vreemdeling in contact komt met de Dienst Vreemdelingenzaken of met de politie, wordt de Voogdijdienst op de hoogte gebracht.

De dienst Voogdij maakt deel uit van de FOD Justitie en is verantwoordelijk voor de identificatie van de jongeren. In geval van leeftijdstwijfel bij de jongeren, zorgt de dienst Voogdij dat er zo snel mogelijk een leeftijdstest wordt afgelegd.

Ook zorgen ze ervoor dat de jongeren zo snel mogelijk opvang krijgen op een geschikte plaats.

Elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijgt via de dienst Voogdij een persoonlijke voogd toegewezen die hem of haar helpt bij het zoeken van een advocaat, het indienen van een asielaanvraag, het vinden van een geschikte school en andere praktische en juridische hulp.

Ook interesse om voogd te worden van niet-begeleide minderjarigen?

Meer informatie en voorwaarden vindt u op www.just.fgov.be
Of neem contact met ons via mail.

Huishoudelijk reglement

De bewoners van onze opvangcentra participeren tijdens hun verblijf aan een verhaal van rechten en plichten: dit is de kern van het huishoudelijk reglement in de Refugee Assist centra.

Refugee Assist maakt er daarenboven een punt van om de basiswaarden van onze Europese democratie en de verlichting (evenwaardigheid man-vrouw, vrijheid van levensbeschouwing, verdraagzaamheid, non-violence…) bekend te maken onder haar bewoners, als eerste stap naar integratie. Wie het daarmee niet kan hebben, wordt gevraagd om te vertrekken.

De 360 graden benadering

De 360 graden benadering

360 graden staat voor onze manier waarop we de asielzoeker benaderen. We hebben aandacht voor de verschillende invalshoeken van de asielzoeker: als individu, als NBM, als ouder, als puber of als kind…

De mens is een geheel van lichamelijke, geestelijke en emotionele eigenschappen. Elk van de asielzoekers heeft er al een eigen tocht op zitten, loopt rond met een eigen verhaal. Willen we dat ons opvangcentrum functioneert als een gemeenschap, dan moeten we ervoor zorgen dat elk individu de zorg krijgt die het verdient.

slaapzaal

De werking valt terug te brengen tot:

  • Bed
  • Bad
  • Brood
  • Begeleiding
  • Veiligheid
  • Vorming